Kim jesteśmy

Dbałość o zdrowie ma wiele form – im bardziej te formy będą od siebie różne i im więcej dziedzin
będą obejmować tym lepszy będzie osiągnięty efekt finalny. Ta stwierdzenie zmotywowało nas do
założenia PD KLINIKI – miejsca, w którym przyspieszysz Twój powrót do zdrowia po kontuzji,
zregenerujesz przemęczone tkanki i dodasz ciału tak potrzebnej na co dzień energii witalnej.

Jak możesz dzięki nam to osiągnąć?

Postawiliśmy na najnowocześniejsze i najbardziej efektywne odkrycia FIZYKOTERAPII – metodę SIS (Super Inductive System) oraz HIL, czyli LASEROTERAPIĘ WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI. W naszej klinice możesz skorzystać z tych zabiegów wykonywanych przy zastosowaniu nowatorskiego sprzętu medycznego firmy BTL.

Czym jest Fizykoterapia?

Fizykoterapia polega na zastosowaniu czynników fizykalnych takich jak: światło, energia elektryczna, energia cieplna, energia kinetyczna, ultradźwięki czy pole lektromagnetyczne i użyciu ich w celu poprawy stanu zdrowia pacjenta. Od zarania dziejów ludzie nieświadomie korzystali z czynników fizykalnych skutecznie poprawiając własne zdrowie. Efekt ten uzyskiwano i nadal uzyskuje się poprzez kontakt z naturą i terapie naturalne jak na przykład: ekspozycja na słońce, kąpiele w morzu i gorących źródłach, czy morsowanie.

Rozwój techniki z XVIII i XIX wieku umożliwił człowiekowi okiełznanie sił natury i zmienił również medycynę. Od tego czasu takie bodźce jak np. prąd elektryczny stały się dobrze sprawdzonymi metodami w leczeniu ogromnej ilości chorób i stanów zaburzenia równowagi zdrowotnej. Tradycja wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych liczy
sobie zatem bez mała 250 lat i jest solidnie zakorzeniona w świadomości społecznej. Każdy dziś wie czym zajmują
się sanatoria i placówki rehabilitacyjne – a zdecydowana większość usług świadczonych w tych miejscach stanowią właśnie zabiegi fizykoterapii.

Trwający nieustannie rozwój nauki umożliwia inżynierom tworzeni coraz bardziej zaawansowanego sprzętu medycznego, który jest w stanie dostarczać pacjentom coraz większe dawki energii w coraz krótszym czasie. I tak właśnie doszło do stworzenia nowej generacji sprzętu do fizykoterapii o wysokiej mocy – w który wpisują się SIS oraz laseroterapia wysokoenergetyczna.